Om oss

Om oss

hemma2

Denna gård har funnits sedan mitten av 1600-talet. Låg på den tiden tillsammans med flera andra gårdar i den södra delen av byn Hallandsboda, detta var den största av gårdarna. År 1830 flyttades gården till sin nuvarande plats och under åren har nya ägare kommit och gått. 1957 köps gården av Anton och Svea Karlsson. De drev gården på traditionellt vis, med mjölkkor och jordbruk, fram till 1968. Då tar sonen Arne med hustru Inga över. 1990 är det dags för deras son, Per-Olof ”Pelle”, att föra gården vidare, han väljer då att gå över till köttdjursuppfödning samt lite får och grisar. 2003 bestämmer sig Pelle och hans dåvarande sambo att starta B&B. Vid årsskiftet 2018 är det åter dags för ett generationbyte, Pelles son Emil köper gården i sin helhet, där han tillsammans ska driva skogsbruket, lantbruket och inte minst stuguthyrningen i många år framöver.